سیلاژ تفاله مالت

سیلاژ تفاله مالت در خوراک دام

امروزه استفاده سیلاژ تفاله مالت، تفاله چغندر قند و دیگر تفاله ها در خوراک دام نقش پر رنگی دارد. بسیار از دامداری های پیشرفته دنیا از انواع سیلاژ در جیره های غذایی خود بهره میگیرند.

مطلب در حال بروز رسانی است …