سیلاژ تفاله مالت در خوراک دام

امروزه استفاده سیلاژ تفاله مالت، تفاله چغندر قند و دیگر تفاله ها در خوراک دام نقش پر رنگی دارد. بسیار از دامداری های پیشرفته دنیا از انواع سیلاژ در جیره های غذایی خود بهره میگیرند.

قیمت سیلو ذرت علوفه ای پردانه بسته بندی

قیمت سیلو ذرت علوفه ای به میزان پردانه بودن و کیفیت بسته بندی بستگی دارد. سیلاژ ذرت باید علاوه بر دارا بودن ارزش غذایی از ماندگاری بالایی نیز برخوردار باشد.