سیلاژ تفاله مالت در خوراک دام

امروزه استفاده سیلاژ تفاله مالت، تفاله چغندر قند و دیگر تفاله ها در خوراک دام نقش پر رنگی دارد. بسیار از دامداری های پیشرفته دنیا از انواع سیلاژ در جیره های غذایی خود بهره میگیرند.